İç/Dış Paydaşlarımız

İç Paydaşlarımız: Akademik Personel, Öğrenciler (Y.L. – Doktora Öğrencileri), İç Denetim Birimi 

Dış Paydaşlarımız: Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu İhale Kurumu, TÜBİTAK, Bankalar, Diğer Kamu Kuruluşları, Tedarikçiler ve Sanayi Kuruluşları