Tarihçe

     Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulmuştur.

   Yükseköğretim Kurumu’nun 01.01.2009 tarihinde yayınladığı usul ve esaslar kapsamında birimin adı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne dönüştürülmüştür.