Vizyon
  • Ülkemiz ve insanlığa faydalı nitelikli bilgiyi üreten, yayan ve yöneten biliminin öncüleri arasında olan,
  • Araştırmacı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın, patent ve atıf sayısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında bulunan,
  • Başarılı genç araştırmacılar için çekim merkezi haline gelen, bir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.