• Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
 • Slayt
https://bapsis.ogu.edu.tr/BapRaporlari2.aspx
            BAP RAPORLARI
      BAP PROJE ARŞİVİ
    EKİPMAN ENVANTERİ

Proje Türlerine Göre Bütçe Destek Limitleri Güncellenmiştir !!!
25.01.2024

Proje Türlerine Göre Bütçe Destek Limitleri: Bütçe destek üst limitleri KDV dâhil olarak aşağıdaki gibidir.

1. NormalAraştırma Projesi (NAP): 300.000TL

2. Çok Disiplinli Araştırma Projesi (ÇAP): 400.000,00 TL

3. Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP): 700.000,00 TL

4. Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi (*): 500.000,00 TL

5. Yüksek Lisans Tez Projesi: 150.000,00 TL

6. Tıpta Uzmanlık Tez Projesi: 250.000,00  TL

7. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projesi: 250.000,00 TL

8. Doktora Tez Projesi: 250.000,00 TL

9. Katılımlı Araştırma Projesi: 500.000,00 TL

10. Hızlı Destek Projesi: 150.000,00 TL

11. Güdümlü Proje: BAP Koordinasyon Birimi tarafından ilan edilen çağrı konusuna uygun olarak bütçe belirlenir.

12. Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri (EFP): Diğer kurumlarca desteklenen proje bütçesinin %30’u ile sınırlıdır.

(*) Bütçenin araştırma seyahati amacıyla kullanılabilecek kısmına yönelik ilkeler Uygulama Esasları Ek-6’da verilmiştir.

(**) LOK projesi kapsamında üniversitemizi temsilen düzenlenen Ar-Ge faaliyetlerine katılım için BAP Komisyonu kararıyla 50.000,00 TL’ye kadar destek sağlanabilir.

Yurt Dışına Gidecek Personelin Dikkatine !!!
29.11.2023

28 Kasım 2023 tarih ve 32383 sayılı Resmi Gazetede  "Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi (EK-1)" matbu formu gereği kefil şartı aranmaktadır.  

Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi (ÖNAP) Başvuruları Hakkında...
9.06.2023

Değerli Araştırmacılar,

Üniversitemiz Öncelikli Alan Araştırma konuları, Bilim ve Araştırma Politikaları Kurulu tarafından yapılan çalışmalarda belirlenerek Üniversitemiz Senatosundan geçmiştir.  Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulunca "Öncelikli Alan Misyonu" olarak  Üniversitemize uygun görülen Sağlıkta Dijital Teknolojiler alanı da Öncelikli Alan Araştırma konuları arasına eklenerek BAPSİS' e tanımlanmış olup sistem üzerinden ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA PROJELERİ 400.000 TL bütçe başvuruya açılmıştır. 

ESOGÜ 2023/15 Senato Kararı Önecelikli Alan Araştırma Konuları için tıklayınız...

 

Yayın Koşulları Hakkında !!!
9.06.2023

Projelerin yayın koşulları revize edilerek Uygulama esaslarının 5. maddesi Proje Sonuçlarının Yayınlanması bölümüne gerekli değişikliklerin eklenmiştir.

Yayın koşulları tablosu için ESOGÜ BAP Uygulama Esasları 2023 tıklayınız...

TÜM BURSİYERLERİN DİKKATİNE!!!
10.05.2023

ESOGÜ Uygulama Esasları 2023 "Projeler Kapsamında Bursiyer Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" (22.) maddesi  "Bursiyer ödemesinin başladığı aydan itibaren, takip eden aylarda Bursiyer Aylık Beyan Formu ve güncel tarihli Öğrenci Belgesi her ayın 5’ine kadar yürütücü tarafından doldurularak BAP Koordinasyon Birimi’ne iletilmelidir. Formların iletilmemesi halinde burs ödemesi yapılmaz." gereğince bursiyer evraklarını zamanında teslim etmeniz gerekmektedir.