Amaç ve Hedefler

Amaç:

Üniversitemizin belirtmiş olduğu misyon, vizyon, doğrultusunda üniversitemiz ve ülkemizin faydası için uluslararası standartlarda araştırmalar yapan, ihtisaslaşma alanlarına yönelik her türlü bilimsel projeye destek vermek. Üniversitemizin bilimsel alandaki çalışmalarına mali katkıda bulunarak akademik alandaki gelişime destek olmak.

 

Hedefler

  • Üniversitemizin ve araştırmacılarının Ar-Ge potansiyelinin artırılması,
  • Yüksek katma değer yaratan araştırmaların sayısının artırılması,
  • Ulusal ve uluslararası ortak araştırma projesi oluşumlarının artırılması Girişimcilik ve Yenilikçilik ekosisteminin iyileştirilmesi ,
  • Üniversitenin marka değerinin yükseltilmesinin desteklenmesi
  • Tüm süreçlerinde yüksek ve sürdürülebilir bir kalite düzeyinin sağlanması.