Sıkça Sorulan Sorular

Araştırma Görevlisiyim, proje başvurusunu veya yürüyen bir proje ile ilgili bir talebi ben gerçekleştirebilir miyim?

Proje başvurusu veya yürüyen bir proje ile ilgili herhangi bir talepte bulunma işleminin proje yürütücüsü tarafından yapılması zorunludur.

 

Devam etmekte olan bir NAP, ÇAP veya ÖNAP projesinin yürütücüsüyüm. Bu türlerden birinde yeni bir proje için başvuru yapabilir miyim?

Yürütmekte olduğunuz projenin birinci ara raporu BAP Komisyonu tarafından onaylandı ise ve görev aldığınız diğer tüm projelere ilşkin yerine getirilmemiş bir yükümlüğünüz bulunmuyor ise ikinci bir proje başvurusu yapabilirsiniz.

 

Devam etmekte olan bir NAP, ÇAP veya ÖNAP projesinin yürütücüsüyüm. Yeni bir TEZ PROJESİ için başvuru yapabilir miyim?

Evet. Tez projesi başvurusu için araştırmacıların yürütmekte olduğu diğer projeler bulunması engel teşkil etmemektedir.

 

Başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam eden üniversitemiz akademik personeli tez projesi desteğinden faydalanabilir mi?

Evet. Üniversitemiz akademik personelinin başka bir üniversitede lisansüstü eğitime devam etmesi durumunda tez projesi desteği alabilmesi için tez danışmanının veya ikinci danışmanın Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden bir öğretim üyesi olması gereklidir.

 

Bir araştırmacının yürütebileceği Tez Projelerinin sayısında herhangi bir sınırlama var mı?

Hayır. Araştırmacılar danışman oldukları tez çalışmaları ile ilgili olarak sayı sınırlaması olmadan proje başvurusunda bulunabilirler.

 

Yürütmekte olduğum bir proje için en fazla kaç ay ek süre talep edebilirim?

Projeler için talep edilebilecek ek süre en fazla 12 aydır.

 

Kongre/sempozyum katılım ücreti ne zaman ödenir?

Araştırmacının kongre/sempozyuma fiili olarak katılımının gerçekleşmesinin akabinde ödeme yapılabilir