Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi (ÖNAP) Başvuruları Hakkında...
9.06.2023

Değerli Araştırmacılar,

Üniversitemiz Öncelikli Alan Araştırma konuları, Bilim ve Araştırma Politikaları Kurulu tarafından yapılan çalışmalarda belirlenerek Üniversitemiz Senatosundan geçmiştir.  Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulunca "Öncelikli Alan Misyonu" olarak  Üniversitemize uygun görülen Sağlıkta Dijital Teknolojiler alanı da Öncelikli Alan Araştırma konuları arasına eklenerek BAPSİS' e tanımlanmış olup sistem üzerinden ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA PROJELERİ 400.000 TL bütçe başvuruya açılmıştır. 

ESOGÜ 2023/15 Senato Kararı Önecelikli Alan Araştırma Konuları için tıklayınız...