Proje Türlerine Göre Bütçe Destek Limitleri Güncellenmiştir !!!
25.01.2024

Proje Türlerine Göre Bütçe Destek Limitleri: Bütçe destek üst limitleri KDV dâhil olarak aşağıdaki gibidir.

1. NormalAraştırma Projesi (NAP): 300.000TL

2. Çok Disiplinli Araştırma Projesi (ÇAP): 400.000,00 TL

3. Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP): 700.000,00 TL

4. Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi (*): 500.000,00 TL

5. Yüksek Lisans Tez Projesi: 150.000,00 TL

6. Tıpta Uzmanlık Tez Projesi: 250.000,00  TL

7. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tez Projesi: 250.000,00 TL

8. Doktora Tez Projesi: 250.000,00 TL

9. Katılımlı Araştırma Projesi: 500.000,00 TL

10. Hızlı Destek Projesi: 150.000,00 TL

11. Güdümlü Proje: BAP Koordinasyon Birimi tarafından ilan edilen çağrı konusuna uygun olarak bütçe belirlenir.

12. Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri (EFP): Diğer kurumlarca desteklenen proje bütçesinin %30’u ile sınırlıdır.

(*) Bütçenin araştırma seyahati amacıyla kullanılabilecek kısmına yönelik ilkeler Uygulama Esasları Ek-6’da verilmiştir.

(**) LOK projesi kapsamında üniversitemizi temsilen düzenlenen Ar-Ge faaliyetlerine katılım için BAP Komisyonu kararıyla 50.000,00 TL’ye kadar destek sağlanabilir.