TÜM BURSİYERLERİN DİKKATİNE!!!
10.05.2023

ESOGÜ Uygulama Esasları 2023 "Projeler Kapsamında Bursiyer Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" (22.) maddesi  "Bursiyer ödemesinin başladığı aydan itibaren, takip eden aylarda Bursiyer Aylık Beyan Formu ve güncel tarihli Öğrenci Belgesi her ayın 5’ine kadar yürütücü tarafından doldurularak BAP Koordinasyon Birimi’ne iletilmelidir. Formların iletilmemesi halinde burs ödemesi yapılmaz." gereğince bursiyer evraklarını zamanında teslim etmeniz gerekmektedir.