Yurt Dışına Gidecek Personelin Dikkatine !!!
29.11.2023

28 Kasım 2023 tarih ve 32383 sayılı Resmi Gazetede  "Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi (EK-1)" matbu formu gereği kefil şartı aranmaktadır.