Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü İç-Dış Paydaş Anketlerimiz
27.05.2022

   Bu anket, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin yürüttüğü hizmetlerden memnuniyet düzeyini ölçmek, akademik personelin 2023-2027 Stratejik Planı çerçevesinde gerçekleştirilecekleri faaliyetlerine sağlanan desteklerin değerlendirilmesine ilişkin görüş almak ve planlanan faaliyetlerde izlenilecek yola ilişkin katılımcı bir anlayış geliştirmek amacıyla yapılmaktadır. Yanıtlarınızdan elde edilen veriler “Kalite Güvence Sistemi” kapsamında kullanılacaktır.

   Katılımınız için teşekkür ederiz.

İç Paydaş Anket Sorularımız

Dış Paydaş Anket Sorularımız